مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا 1390
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه پیام نور / معدل 13

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  مهدکودک وپیش دبستانی
  منابع انسانی و آموزش/ مربی پیش دبستانی

  توضیحات: مربی قرآن دردوپیش دبستانی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  مربی قرآن پیش دبستانی94و95

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • والیبال فوتسال نقاشی) رنگ روغن)

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • خلاقیت و نوآوری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • آموزش قرآن
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری (Accounting)
  40% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • آموزش قرآن
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری (Accounting)
  40% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com