مختصری از من

باید دید تا شناخت

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی معماری
  گرایش معماری /دانشگاه رامسر

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • طراحی معماری
  40% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • اتوکد
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • طراحی معماری
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com