مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1390
  کارشناسی مكانيك
  گرایش تعمير و نگهداري نيروگاه /دانشگاه علمي و كاربردي صنعت آب و برق

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۱ تا اردیبهشت ۱۳۸۶
  شركت مديريت توليد برق رامين اهواز
  مالی و حسابداری/ تكنيسن مكانيك توربين

  توضیحات: تعميرات پمپهاي دوار ، بوستر پمپ ها و اكستركشن پمپ هاي نيروگاهي

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
https://.com