مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1392
  کارشناسی مهندسی IT
  گرایش IT /دانشگاه پیام نوراصفهان

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۳ تا دی ۱۳۹۵
  شرکت جویشگر پردیس ارم
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ برنامه نویس وب
 • دی ۱۳۹۲ تا دی ۱۳۹۳
  شرکت سپهر رایانه ستایش
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ برنامه نویس و طراح سایت

دانش تخصصی

 • برنامه نویسی php
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • mysql
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML/CSS/Jquery
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Linux
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Git
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MongoDB
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Laravel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • PostgreSQL
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Docker
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه نویسی php
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • mysql
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML/CSS/Jquery
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Linux
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Git
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MongoDB
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Laravel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • PostgreSQL
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Docker
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com