مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1394
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه آزاد واحد شهر قدس / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت راه و ساختمان ساویر
  مالی و حسابداری/ حسابدار

دانش تخصصی

 • حسابداری
  20% Complete
  عنوان مدرک: نرم افزار سپیدار و هلو
دانش تخصصی
 • حسابداری
  20% Complete
  عنوان مدرک: نرم افزار سپیدار و هلو
https://.com