مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد معماری
  گرایش معماری /دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز / معدل 17.5
 • 1385 تا 1389
  کارشناسی معماری
  گرایش معماری /دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز / معدل 16.5

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۸۸ تا هم اکنون
  مهندسین مشاور فراشار آسیا
  مهندسی عمران/ معماری/ طراح

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  چاپ مقاله در همایش بین المللی دانشگاه شهید بهشتی با نمایه ISC
 • 1395

پروژه ها

 • 1389
  تقاطع سه سطحی معالی آباد
  طراح

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • طراحی معماری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی داخلی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autodesk 3ds Max
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار آماری SPSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Rhino
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • طراحی معماری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی داخلی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com