مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه مهر اراک

دانش تخصصی

 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • C#
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Sql
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • C#
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Sql
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com