مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1380 تا 1383
  کارشناسی نقشه برداری
  /دانشگاه شهید رجایی تهران / معدل 14.5

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۶۸ تا هم اکنون
  آموزش و پرورش
  مهندسی عمران معماری/ هنرآموز

  توضیحات: 29 سال سابقه تدریس در هنرستان های فنی
  15 سال سابق نقشه برداری عمومی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1369
 • 1369
  1-فعالیت آموزشی از سال 1369 در آموزش و پرورش-در مقطع متوسطه -هنرآموز 2- تالیف دو مقاله علمی (فیزیک در نقشه برداری - گزارش نقشه برداری ) 3-گواهی نامه ثبت اختراع (قالب سنگ توالت قابل تعویض)

پروژه ها

 • 1387
  1- مسکن و شهر سازی2- شهرداری3-بنیاد مسکن روستایی4-شهرک های صنعتی5-شبکه بهداشت6-بسیج7-.آموزش و پرورش8-بخشداری.
  نقشه برداری

  توضیحات: 1)عضو نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی ودارای پروانه اشتغال به کار پایه 3- و عضو نظام مهندسی معدن
  2)نقشه بردار پروژهای نقشه برداری در شهرداری های منطقه 11 مشهد و تر بت جام و نصرآباد و نیل شهر
  3)نقشه بردار پروژ ماده 143 روستاهای المجوق و تیمنک
  4)تعیین موقعیت و جانمایی پروژهای صنعتی (تربت جام-کاریزنو)
  5)نقشه برداری و تعیین موقعیت بخش های جدید بیمارستان و در مانگاه های ( طالقانی،سجادیه،موسی آبد، بنی تاک و..)
  6)نقشه برداری و تعیین حدود (اردوگاه بزد،ساختمان اداری جدید و استخر و... )
  7)نقشه برداری و تعیین مساحت بیش از 50 آموزشگاه و مدرسه جهت دریافت سند
  8)نقشه برداری و تهیه نقشه از فضاهای تفریحی و ورزشی حدود 10 روستا

افتخارات

 • 1395
  هنرآموز نمونه سال 1395 شهرستان (هنرستان فنی شهید مهدیزاده)
 • 1395
 • 1395
  هنرآموز نمونه شهرستان (هنرستان فنی شهید مهدیزاده)
 • 1395
  هنرآموز نمونه شهرستان در سال 1395
 • 1395

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فرهنگی ( جلسات قران و کلاس های مثنوی )
 • ورزشی (شنا و شطرنج )
 • اجتماعی (امور خیریه )
 • فرهنگی(جلسات قران و کلاس های مثنوی)
 • ورزشی (شنا و شطرنج)
 • اجتماعی (امور خیریه)

نقاط قوت رفتاری

 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مهندسی عمران نقشه برداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی نقشه برداری

ابزار و نرم افزار

 • Officeمجموعه -civil 3-AUTI CAD-SDR MAP-AUTO LAND-WORD-EXCEL-POWERPOINT-ORACLE -مجموعه نرم افزارهای ثبتی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس نقشه برداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی عمران نقشه برداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی نقشه برداری
https://.com