مختصری از من

به عنوان فردی که بر اساس تمامی تست های شخصیتی بهترین گزینه برای مشاوره و مدیریت شناخته شده ام بهره مندی از نگرش سیستمی - تفکر انتقادی و استراتژیک را از برتری های خود نسبت به سایر عزیزان شاغل در این گروه شغلی می دانم.

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد MBA
  گرایش منابع انسانی /دانشگاه
 • 1381 تا 1384
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه صنایع ایران-قزوین-سراسری-غیرانتفاعی / معدل 15.4

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۳ تا مهر ۱۳۹۴
  فناپ
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس ارشد منابع انسانی

افتخارات

 • طرح های پیشنهادی برای شرکت فناپ که مورد تأیید و موافقت مدیرعامل واقع شد.

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت تعارض

دانش تخصصی

 • MS Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visual Basic
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • قوانین و مقررات بیمه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • compensation services (جبران خدمات)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • جستجوی اطلاعات در منابع الکترونیکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان انکلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing Management (مدیریت بازاریابی)
  60% Complete
  عنوان مدرک: Marketing 3- Filip Khotler
 • نیرویابی (جذب، انتخاب، استخدام)
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد HR

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: آیلتس 5.5 آکادمیک
 • فرانسوی
  20% Complete
  عنوان مدرک: ترم 3 از متد قفله
دانش تخصصی
 • MS Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visual Basic
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • قوانین و مقررات بیمه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • compensation services (جبران خدمات)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • جستجوی اطلاعات در منابع الکترونیکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان انکلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing Management (مدیریت بازاریابی)
  60% Complete
  عنوان مدرک: Marketing 3- Filip Khotler
 • نیرویابی (جذب، انتخاب، استخدام)
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد HR
https://.com