مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 17.8

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1387
 • 1387
  تدریس خصوصی زبان انگلیسی (کودکان)

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Microsoft SQL Server, Microsoft Visual Studio
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • eclipse
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: انگلیسی, استانبولی, ترکی, فارسی
دانش تخصصی
 • Microsoft SQL Server, Microsoft Visual Studio
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com