مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1395
    کارشناسی حسابداري
    گرایش مالي /دانشگاه ازاد اسلامي واحد پرند / معدل 15
https://.com