مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد شیمی
  گرایش آلی /دانشگاه سراسری یزد / معدل 14.87

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  آزمایشگاه همکار استاندارد و معتمد محیط زیست
  مهندسی شیمی/ مدیر فنی آزمایشگاه

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  تدریس خصوصی شیمی و فیزیک

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فعالیت در زمینه اجتماعی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • کنترل کیفیت
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره های کامل استاندارد غلات.شوینده.

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کنترل کیفیت
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره های کامل استاندارد غلات.شوینده.
https://.com