مختصری از من

۱-من معموال یا کاری را شروع نمیکنم یا اگر شروع کنم خودم را برای بدترین اتفاقات و فعالیت ها برای رسیدن به هدفم آماده میکنم
۲-در حرفه ی خودم عالوه بر انگیزه ، عالقه و سایر ویژگی های فردی برترین ویژگی ام را قدرت ارتباط،همراهی و مدیریت تیمم میدانم و با توجه به این اصول میتوانم موفق
باشم
۳-قبل از هر قول یا تصمیمی ابتدا شرایط و توان خودم را در آن زمینه محاسبه میکنم و با توجه به توانم سخن میگویم
۴-آنچه میگویم و قبول میکنم را انجام خواهد داد چراکه با فکر سخن میگویم
۵-برای هر کاری دلیلی میخواهم و بر منطق فعالیت های بشری اعتقاد شدید دارم لذا کاری که منطقی ندارد را نه از کسی طلب میکنم نه انجام میدهم
۶-من برای موفقیت هر آنچه دارم را میگذارم و از صد در صد خود استفاده میکنم
۷-به نوع ارتباط،بیان و احترام متقابل پایبندم
۸-هدف و روش فعالیت من سود رسانی به مشتریان و جذب اعتماد مشتریان است

سوابق تحصیلی

 • 1396 تا 1396
  کارشناسی
  /دانشگاه
 • 1396 تا 1396
  کارشناسی
  /دانشگاه / معدل 16
 • 1387 تا 1394
  کارشناسی
  /دانشگاه / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۶
  بازاریابی و فروش/

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1396
  -۷-اجرای کنفرانس های متعدد در شرکت هنکل پاک وش در زمینه ی فعالیت های کاری )گزارشات ماهیانه و سالیانه( 1-تدریس اصول DPSM درجه یک و دو برای تیم های متفاوت فروش و بازاریابی استان ایلام
 • 1396

پروژه ها

 • 1392
  1392 - STC ILAM project
  سرپرست پروژه

  توضیحات: ۷-دستیابی به تارگت مورد نظر در زمان مشخص 1-افزایش ۸۹ درصدی مشتریان استان ۶-افزایش پوشش مشتریان فعال در دوره های
  یک و سه ماه ۳-فعال سازی مشتریال خاموش توسط CBD خاموش)تبلیغات غیر مستقیم و درگیر کردن ذهنی مشتریان جهت فعالیت
  مجدد(

 • 1392

افتخارات

 • 1396
  - ۷1389-عضو اولین نماینده های علمی استان ایالم 1-افزایش 7 برابری فروش در سال 94 در شرکتSTC) مراقب پوست و مو( ۶-دعوت به فعالیت
  در دفتر مرکزی به عنوان مدیر منطقه ۳-افزایش 50 درصدی مشتریان در طول دوره ی فعالیت در شرکتSTC-دریافت جایزه بهترین چیدمان در سال95 د
 • 1396
 • 1395
  عضو رسمی بهترین های فروش ایران سال 94 در جزیره ی کیش
  عضو رسمی بهترین های فروش ایران سال 95 کرج
  عضو رسمی برترین های فروش خاورمیانه سال 96 امارات متحده عربی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ۷-عالیق ورزشی:فوتسال)عضو تیم حمل و نقل و پایانه مرزی( 1-علایق هنری: فعالیت در زمینه موسیقی ۶-علایق اجتماعی:عضو انجمن حمایت از بیماران
 • فلج اطفال ۳-علایق فرهنگی: مطالعه در زمینه گذشته و تمدن ایران

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Communication
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • communication
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Sales and Marketing Manager
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Communication
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • communication
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com