مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1373 تا هم اکنون
  دیپلم علوم انسانی

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۹ تا آبان ۱۳۸۹
  شرکت پارس آنلاین
  مسئول دفتر/ مدیر دفتر استان خوزستان
 • آبان ۱۳۸۷ تا هم اکنون
  شرکت پایاب سیستم جوان
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مدیرعامل
 • آذر ۱۳۸۵ تا اردیبهشت ۱۳۸۷
  شرکت رایانه گستر فرزانگان
  سخت افزار و شبکه/ مدیر شبکه
 • دی ۱۳۸۱ تا آذر ۱۳۸۵
  ISP پیشگامان پیغام رسانی جنوب
  سخت افزار و شبکه/ مدیر داخلی و کارشناس فنی
 • مهر ۱۳۷۹ تا آبان ۱۳۸۱
  ترسیم کامپیوتر
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مدیر نرم افزار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • نرم افزارهای سازمانی و اتوماسیون اداری(تلفن گویا سازمانی،تکریم اربا رجوعو فکس سرور و ...) - شبکه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نرم افزارهای سازمانی و اتوماسیون اداری(تلفن گویا سازمانی،تکریم اربا رجوعو فکس سرور و ...) - شبکه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com