مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1394
    دیپلم علوم انسانی
    / معدل 15

نقاط قوت رفتاری

  • ارتباطات
  • تعهد و انگیزه خدمت
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
  • مشتری مداری
https://.com