مختصری از من

اینجانب با تجربه 10 ساله در انبار و نحوه چیدمان و کد گذاری وسفارشات میتوانم کمک شایانی در این واحد داشته باشم وتجربیات خود را در اختیار همکاران قرار دهم

سوابق تحصیلی

 • 1379 تا 1383
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش تولید /دانشگاه آزاد قزوین / معدل 14.96

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۸۵ تا هم اکنون
  داروسازی
  مهندسی صنایع/ رئیس انبارها

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ورزشی-فوتبال

نقاط قوت رفتاری

 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • سرممیزی ایزو 9001
  100% Complete
  عنوان مدرک: ممیز

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت کیفیت ISO 9001
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • سرممیزی ایزو 9001
  100% Complete
  عنوان مدرک: ممیز
https://.com