مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد حسابداری
  /دانشگاه ازاد تربت حیدریه / معدل 17.2
 • 1387 تا 1390
  کارشناسی حسابداری
  /دانشگاه ازاد واحد مشهد / معدل 15.4

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۲ تا آبان ۱۳۹۵
  شرکت فراورده های لبنی کاله
  بازاریابی و فروش/ سرپرست

  توضیحات: شرکت در سمینار اموزشی تکنیک های فروش حرفه ای

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • فروش و بازار یابی (B2E) , (B2B)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تکنیک مذاکره (Negotiation Techniques)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحقیقات بازاریابی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • فروش و بازار یابی (B2E) , (B2B)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تکنیک مذاکره (Negotiation Techniques)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحقیقات بازاریابی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com