مختصری از من

ساده و صادق و دلسوز تشنه در زمینه کار

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1387
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش سخت افزار /دانشگاه ازاد اسلامی واحد قنات / معدل 13

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • CCNA
  80% Complete
  عنوان مدرک: ccna

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com