مختصری از من

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • والیبال و موسیقی علاقه دارم

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • اتوکد
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com