مختصری از من

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • اسکیت و ورزش های گروهی مثل کوه نوردی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • PLC
  60% Complete
  عنوان مدرک: درجه 1

ابزار و نرم افزار

 • PLC
  60% Complete
  عنوان مدرک: درجه1
 • متلب
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • PLC
  60% Complete
  عنوان مدرک: درجه 1
https://.com