مختصری از من

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۴۸ تا دی ۱۳۴۸
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب
  مدرس

  توضیحات: تدریس خواص فیزیکی و مکانیکی الیاف
  تدریس آزمایشگاه شیمی وفیزیم

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com