مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1395
    کارشناسی معماری
    گرایش طراحی محیط بیرونی /دانشگاه علمی کاربردی / معدل 15.95
https://.com