مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1369 تا هم اکنون
  دیپلم کامپیوتر
  / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  قطعه سازی
  برنماه نویس و اپراتور فرز cnc

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Power Mill
  80% Complete
  عنوان مدرک: فرز کار درجه 2

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com