مختصری از من

قدرت یادگیری بالا و سرعت بیشتری در فکر کردن و انجام کارها نسبت به دیگران دارم
کمال گرا و هدفمند هستم

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد عمران
  گرایش مدیریت ساخت /دانشگاه تهران / معدل 17.68
 • 1388 تا 1392
  کارشناسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه تهران / معدل 17.83

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت ساختمانی ماگما
  مهندسی عمران/ معماری/ مهندس دفتر مرکزی
 • آبان ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۳
  شرکت تدبیر ساحل پارس
  مهندسی عمران/ معماری/ طراح

  توضیحات: بهسازی پل های تهران

 • فروردین ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۳۹۲
  ایران سازه
  مهندسی عمران/ معماری/ طراح
 • تیر ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۰
  یادمان سازه
  مهندسی عمران/ معماری/

سوابق آموزشی پژوهشی

 • بررسي جنبه هاي فنی و اقتصادي سيستم سازه عرشه پل های متشکل از شبکه هاي دولايه فضاکار مختلط در مقايسه با پل های جعبه ای پيش ساخته پس کشيده بتني [نهمین کنگره ملّي مهندسي عمران، دانشگاه فردوسی مشهد]
 • بررسي تأثير عوامل اجرايي و شرايط اختلاط برخواص مکانيکي بتن بسيار توانمند (UHPS) [سومین کنفرانس ملی بتن، دانشگاه شهید بهشتی]
 • بررسی شاخص های فنی، اقتصادی، اجرایی و مدیریتی سیستم سازه های فضاکار شبکه ای مختلط در مقایسه با سیستم های پیش ساخته پس کشیده بتنی (سگمنتال) برای پل های چند دهانه ی متعارف (پایان نامه گرایش مهندسی مدیریت ساخت به همراه مطالعه موردی پل طبقاتی صدر)

پروژه ها

 • مطالعه و آزمایش روی بتن فوق توانمد UHPC

  توضیحات: 1 سال و 3 ماه در انستیتو مصالح ساختمانی دانشگاه تهران تحت نظر دکتر شکرچی زاده

 • ارزیابی و بهسازی لرزه ای پل ها با استفاده از روش کنترل نیرو و کنترل تغییر مکان
 • تحلیل و طراحی 30 ساختمان فلزی توسط نرم افزار ETABS
  طراح

  توضیحات: در جهت ثبت مقاله ISI

 • بررسی شاخص های فنی، اقتصادی، اجرایی و مدیریتی سیستم سازه های فضاکار شبکه ای مختلط در مقایسه با سیستم های پیش ساخته پس کشیده بتنی (سگمنتال) برای پل های چند دهانه ی متعارف

  توضیحات: پایان نامه گرایش مهندسی مدیریت ساخت به همراه مطالعه موردی پل طبقاتی صدر

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد مدیریت ساخت
 • ارزیابی و طراحی لرزه ای پل ها
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی عمران - متره و برآورد
  100% Complete
  عنوان مدرک: A خانه عمران
 • محاسبات ساختمان به همراه آنالیز دینامیکی با نرم افزارهای ETABS & SAFE
  100% Complete
  عنوان مدرک: +A خانه عمران

ابزار و نرم افزار

 • ETABS
  100% Complete
  عنوان مدرک: خانه عمران
 • SAP2000
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Primavera
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SketchUp
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Prezi Pro v5.2.8
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SAFE
  100% Complete
  عنوان مدرک: خانه عمران
 • CSI bridge
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Formian
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد مدیریت ساخت
 • ارزیابی و طراحی لرزه ای پل ها
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی عمران - متره و برآورد
  100% Complete
  عنوان مدرک: A خانه عمران
 • محاسبات ساختمان به همراه آنالیز دینامیکی با نرم افزارهای ETABS & SAFE
  100% Complete
  عنوان مدرک: +A خانه عمران
https://.com