مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1395
    کارشناسی مهندسی مکانیک
    گرایش طراحی کاربردی /دانشگاه آزاد لاهیجان / معدل 16

پیشینه شغلی

  • مهر ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۳۹۵
    مرکز ربتیک لاهیجان
    پژوهشگر
https://.com