مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی علوم تربیتی
  گرایش مدیریت برنامه ریزی و آموزشی /دانشگاه پیام نور حسن آباد / معدل 14

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  دفتر وکالت
  مسئول دفتر/ منشی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com