مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1374 تا 1378
  کارشناسی حسابداری
  گرایش مالی /دانشگاه آزاد اسلامی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • موسیقی
 • موسیقی ،پیاده روی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مشتری مداری
https://.com