مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1381 تا 1385
  کارشناسی برق
  گرایش قدرت /دانشگاه ازاد / معدل 13.6

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۶ تا فروردین ۱۳۹۵
  کیمیا نیرو
  مهندسی برق/ رئیس هیئت مدیره

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1384
  تدریس در امزشگاه فنی و حرفه ای

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • برق و الکترونیک
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • اتوکد
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برق و الکترونیک
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com