مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا هم اکنون
  کارشناسی حسابداری
  /دانشگاه شهید بهشتی / معدل 15.5

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  موسسه تدوين و همكاران
  مالی و حسابداری/ حسابرسي داخلي

سوابق آموزشی پژوهشی

 • تدریس زبان انگلیسی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • نوازندگی - موسیقی- یادگیری زبان های خارجی - پیاده روی- سفر

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آلمانی
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک B1 گوته-مدرک B2 اموزشگاه نشر سخن
https://.com