مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • طب سنتی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس طب سنّتی
دانش تخصصی
 • طب سنتی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس طب سنّتی
https://.com