مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  کارشناسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه آزاد خمینی شهر / معدل 17.25

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  بررسی امکان احداث آسانسور برای ساختمانهای قدیمی فاقد آسانسور در شهر اصفهان بوسیله تقویت سازه موجود

پروژه ها

 • 1396
  اجرای پروژه سفت کاری مجموعه مسکونی 3 واحدی خیابان بزرگمهر
  سرپرست کارگاه
 • 1396
  اجرای پروژه سفت کاری مجموعه تفریحی باغ و ویلا کهریزسنگ نجف آباد
  سرپرست کارگاه
 • 1395
  اجرای پروژه سفت کاری مجموعه مسکونی 4 واحدی خیابان برازنده
  سرپرست کارگاه
 • 1395
  نقشه کشی سازه دهها پروژه محاسباتی سازه در شهر اصفهان
  طراح و نقشه کش
 • 1394
  اجرای پروژه سفت کاری مجموعه مسکونی خیابان فردوسی
  سرپرست کارگاه
 • 1393
  مجموعه تجاری بوستان سعدی
  سرپرست کارگاه
 • 1391
  ساخت مجموعه مسکونی با زیربنای 1000 متر مربع حسین آباد
  سرپرست کارگاه
 • 1390
  احداث مجموعه 12 واحدی احسان خانه اصفهان
  سرپرست کارگاه

ابزار و نرم افزار

 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ETABS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SAFE
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com