مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا 1391
    کارشناسی عمران
    گرایش عمران /دانشگاه آزاد خمینی شهر / معدل 17.25
https://.com