مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1393
    کارشناسی مهندسی کامپیوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان / معدل 17.47
https://.com