مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ارشد شیمی
  گرایش آلی /دانشگاه سراسری مازندران / معدل 16

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا آبان ۱۳۹۵
  شرکت پزشکی شهر
  بازاریابی و فروش/ بازاریاب
 • اسفند ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۴
  شرگت رزین سازان
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ سرپرست تولید

ابزار و نرم افزار

 • مهارت کار با کامپیوتر (ICDL)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com