مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد حسابداری
  /دانشگاه دانشگاه آزاد شهرکرد
 • 1384 تا 1388
  کارشناسی حسابداری
  /دانشگاه دانشگاه آزاد شهرکرد / معدل 16.4

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۰ تا آذر ۱۳۹۵
  موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج
  مالی و حسابداری/ مدیر شعبه
 • دی ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۳۸۹
  شرکت عمران جوش صنعت
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • آذر ۱۳۸۷ تا آذر ۱۳۸۹
  تولید محصولات گلخانه ای
  مالی و حسابداری/ مدیر مالی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • بسکتبال
 • موسیقی سنتی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مالی هلو
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آفیس
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی همکارن سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار سپیدار سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com