مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1382 تا 1388
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  گرایش ساخت و تولید /دانشگاه مازندران

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۵
  شرکت فن آوراندیشان پاسارگاد آریا
  مهندسی مکانیکهوافضا/ ناظر پروژه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: Junior Proficiency
https://.com