مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد روانشناسی
  گرایش تربیتی /دانشگاه دانشگاه بیرجند / معدل 18.84

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۴
  مرکز مشاوره دانشگاه بیرجند
  مشاور

دانش تخصصی

 • روانشناسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: روانشناسی تربیتی
دانش تخصصی
 • روانشناسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: روانشناسی تربیتی
https://.com