مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1382 تا 1387
  کارشناسی ادبیات انگلیسی
  گرایش ادبیات انگلیسی /دانشگاه ازاد رودهن / معدل 14

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۸۶ تا فروردین ۱۳۸۹
  تولیدی صنعتی محک مطلق
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel Microsoft Word
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com