مختصری از من

من دانشجوی نرم افزار دانشگاه صنعتی امیرکبیر می باشم و علاقه بسیار به رشته تحصیلی خودم می تواند یک عامل بسیار مهم و یک انگیزه بسیار قوی برای اشتغال در این زمینه باشد. ویژگی بارزی که می تواند باعث شود یک کار را به خوبی انجام دهم، روحیه مسئولیت پذیری می باشد.

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395

نقاط قوت رفتاری

 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی (در حال تحصیل)

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Java
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Android
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • SQL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • C/C++
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی (در حال تحصیل)
https://.com