مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون / معدل 14.08
 • 1389 تا 1392
  فوق دیپلم فناوری اطلاعات
  گرایش فناوری اطلاعات /دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد کازرون / معدل 14.68

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • برنامه نویسی C++
  60% Complete
  عنوان مدرک: ++c مقدماتی
 • کاربرد فناوری نانو در برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات
  20% Complete
  عنوان مدرک: دوره کاربرد فناوری نانو در برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار power point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • windows
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اکثریت برنامه های کاربردی
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه نویسی C++
  60% Complete
  عنوان مدرک: ++c مقدماتی
 • کاربرد فناوری نانو در برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات
  20% Complete
  عنوان مدرک: دوره کاربرد فناوری نانو در برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات
https://.com