مختصری از من

روحیه کار تیمی
سخت کوش
همیشه سعی در ارتباط خوب با همکاران و افراد مرتبط با کار رو دارم
علاقه زیاد به یادگیری
پیگیری امور تا به سرانجام رسیدن کار

سوابق تحصیلی

 • 1396 تا هم اکنون
  فوق دیپلم حسابداری
  /دانشگاه علمی کاربردی

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت آلفا موتور
  خرید و تدارکات زنجیره تامین/ تحصیلدار -مسئول خرید

  توضیحات: تحصیلدار واحد مالی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا آبان ۱۳۹۴
  مرکز مطالعات اقتصادی خاور میانه
  خرید و تدارکات زنجیره تامین/ تحصیلدار

  توضیحات: مسئول تدارکات
  انجام کلیه امور اجرایی

 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۴
  قرارگاه سازندگی (فرهنگی) بقیه الله، سازمان اوج
  خرید و تدارکات /زنجیره تامین/ تحصیلدار

  توضیحات: مسئول تدارکات و خرید
  انجام کلیه امور اجرایی و خرید های مجموعه

 • فروردین ۱۳۸۷ تا فروردین ۱۳۹۰
  شرکت صبا طب
  خرید و تدارکات /زنجیره تامین/ تحصیلدار

  توضیحات: مسئول تدارکات و خرید و تحصیلدار
  انجام کلیه امور اجرایی و خرید های مجموعه

 • فروردین ۱۳۸۱ تا فروردین ۱۳۸۷
  شرکت ستاره نقره ای
  خرید و تدارکات /زنجیره تامین/ تحصیلدار

  توضیحات: مسئول تدارکات و خرید و تحصیلدار
  انجام کلیه امور اجرایی و خرید های مجموعه

 • فروردین ۱۳۷۸ تا فروردین ۱۳۸۱
  کفش آسیا
  خرید و تدارکات /زنجیره تامین/ تحصیلدار

  توضیحات: مسئول تدارکات و خرید و تحصیلدار
  انجام کلیه امور اجرایی و خرید های مجموعه

پروژه ها

 • 1395
  نمایشگاه دفاع مقدس در بوستان ولایت
  مدیر اجرایی

  توضیحات: بزرگترین نمایشگاه دفاع مقدس در بوستان ولایت در 3 سوله 1500 متری

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقه زیاد به فوتبال دارم
 • فوتبال بازی میکنم
 • کلا ورزش کارم

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • رانندگی ماشین و موتور
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار تدبیر
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • رانندگی ماشین و موتور
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com