مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
  گرایش بازاریابی /دانشگاه پرفسور حسابی تفرش
 • 1394 تا 1390
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش برنامه ریزی وتحلیل سیستم ها /دانشگاه آزاد اراک

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مدیریت استراتژیک- بازاریابی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحقیقات بازاریابی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحلیل رفتار و مدیریت منابع انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت تکنولوژی و نوآوری
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • مسائل بازاریابی بین الملل وصادرات
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت سازمان های پیچیده دیدگاه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم های اطلاعات مدیریت MIS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت مالی و اقتصاد مدیریتی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت طرح های توسعه
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت بازاریابی بین الملل
  20% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار آماری SPSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت های ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت استراتژیک- بازاریابی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحقیقات بازاریابی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحلیل رفتار و مدیریت منابع انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت تکنولوژی و نوآوری
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • مسائل بازاریابی بین الملل وصادرات
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت سازمان های پیچیده دیدگاه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم های اطلاعات مدیریت MIS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت مالی و اقتصاد مدیریتی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت طرح های توسعه
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت بازاریابی بین الملل
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com