مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1389
  کارشناسی مهندسی شیمی
  گرایش پلیمر /دانشگاه صنعتی اصفهان

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۶ تا فروردین ۱۳۸۸
  روانکاران احیا سپاهان
  مهندسی شیمی/ کارشناس واحد تحقیق و توسعه

  توضیحات: - طراحی فرمولاسیون گریس
  - طراحی دستگاه های تولید نمیه صنعتی
  - طراحی خط تولید
  - بررسی اقتصادی طرح

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com