مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1375 تا 1379
  فوق دیپلم میکروبیولوژی
  /دانشگاه آزاد اسلامی

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۸۴ تا شهریور ۱۳۹۴
  بنیاد سینمایی فارابی
  سرپرست اجرایی بخش بین الملل جشنواره ها

  توضیحات: - مدیریت و هماهنگی گروه اجرایی بخش بین الملل جشنواره ها
  - مدیریت وهماهنگی پیمانکاران مربوط به پذیرایی، غرفه بندی، و اجاره مکان ها و تجهیزات
  - مدیریت و برنامه ریزی جهت امور اقامت، ایاب و ذهاب، برنامه های ترافیکی ، امور حفاظتی و تهیه ویزا و بلیط برای مدعوین
  - عضو ارشد تیم تحقیقات اینترنتی در زمینه دستیابی به جشنواره های بین المللی فیلم و قوانین و مقررات مربوط به حضور در آنها

پروژه ها

 • 1394
  جشنواره فیلم کودک اصفهان
  سرپرست تیم اجرایی
 • 1394
  جشنواره فیلم شهر
  سرپرست تیم اجرایی
 • 1392
  جشنواره فیلم فجر
  سرپرست تیم اجرایی
 • 1390
  جشنواره فیلم کیش
  سرپرست تیم اجرایی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • کتاب سینما

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ایتالیایی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com