مختصری از من

مهمترین خصوصیت اخلاقی من روابط عمومی بالا و همچنین انگیزه و سختگوشی میباشد که در هر کاری این اجازه را میدهد تا
1 به دنبال راه حل هر مشکلی که در کار پیش می آید بگردم
2 همیشه در راه پیشرفت خودم تلاش کنم
3 به عنوان فردی اجتماعی شناخته شده و فردی باشم که در هر نوع تیمی که مرتبط با فعالیت بنده هست توسط آشنایان انتخاب شوم.

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه تربیت مدرس / معدل 15.26

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com