مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  فوق دیپلم برنامه سازی
  گرایش نرم افزار /دانشگاه جهاد دانشگاهی

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۱ تا مرداد ۱۳۹۴
  شرکت ارتباطات ایرانیان اروند دیمو
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ واحد نرم افزار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم زبان انگلیسی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم زبان انگلیسی
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم زبان انگلیسی
https://.com