مختصری از من

به عنوان شخصی که از روی علاقه و بصورت حرفه ای و تخصصی علاقمندم در گروه و تیمی در زمینه مدیریت سازمان و مباحثی مربوط به کامپیوتر و طراحی و همچنین حسابداری شرکت کنم و همچنین تدریس نرم افزاری تخصصی و پایه کامپیوتر بصورت مبتدی و تخصصی میتوانم بر عهده بگیرم و انجام دهم .
امور مربوط به طراحی و چاپ را میتوانم برعهده بگیرم

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی کارشناسی مدیریت صنعتی
  گرایش مدیریت صنعتی /دانشگاه دانشگاه ازاد واحد یادگار امام ره / معدل 17.1

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  دفتر تبلیغاتی نگار گرافیک
  مالی و حسابداری/ گرافیست و مدیر دفتر

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1383
  تدریس مبتدی و تخصصی کامپیوتر تاسیس دفتر تبلیغاتی و مدیریت آن به مدت 7 سال طراح و گرافیست بودن

افتخارات

 • 1382
  اخذ دیپلم ریاضی فیزیک
  اخذ پیش دانشگاهی ریاضی فیزیک
  اخذ دیپلم کامپیوتر
  اخذ فوق دیپلم IT
  دانشجوی کارشناسی مدیریت صنعتی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • مشارکت در کارهای نوآوری و خلاقانه
 • تمام امور مربوط به کامپیوتر و طراحی و چاپ
 • حسابداری و امور مدیریت

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: فوق دیپلم IT

ابزار و نرم افزار

 • گرافیست و طراح کامپیوتری
  100% Complete
  عنوان مدرک: فوق دیپلم IT
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: فوق دیپلم IT
https://.com