مختصری از من

اینجانب علاقه شدید به کار گروهی داشته و در فعالیت های تیمی موفق عمل می نمایم.

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  دکتری زیست شناسی
  گرایش میکروبیولوژی /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395

افتخارات

 • 1386
  مدرک بهیاری از سازمان پرستاری و مامایی
  مدرک امداد و نجات از سازمان هلال و احمر

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

ابزار و نرم افزار

 • رایانه کار درجه یک و شهروند الکترونیک
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com