مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1391
  کارشناسی مهندسي شهرسازي
  /دانشگاه هنر تهران

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۷ تا بهمن ۱۳۹۴
  شركت تجارت ايده آل و كيش سايان
  بازاریابی و فروش/ سرپرست تيم فروش تهران مويرگي و فروش زنجيره اي سرپرست تيم علمي

افتخارات

 • 1383
  پارلمان جوانان ايران نماينده مجلس دانش آموزي

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • برندسازی
  20% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برندسازی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com