مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1395
    دیپلم امور اداری
    گرایش کارو دانش

زبان

  • انگلیسی
    40% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com