مختصری از من

شاید مهمترین چیزی که میخوام اینه که بتونم توی کارم بهتر بشم...

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1392
  کارشناسی معماری
  /دانشگاه خیام مشهد / معدل 17.2

پروژه ها

 • 1392
  ساخت ماکت شرکت گهر دانه شرق
  مدیر بخش برداشت ساختمانها در محل و مدیر گروه اجرایی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • طراحی فضاهای بازی کودکان
 • طراحی کتاب های کمک آموزشی کودکان
 • طراحی کتاب داستان برای رده سنی زیر7سال

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Graphic Design (طراحی گرافیک)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی وب سایت
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SketchUp
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • WordPress
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe InDesign
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Graphic Design (طراحی گرافیک)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی وب سایت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com